Historien om et blad som kom og forsvant!

Tidsskriftet Fritt Fram ble utgitt av DNF-48
[det norske Forbundet av 1948]
i årene 1974 til 1982. Bladet utkom fra én til fire ganger årlig. Redaksjonen av tidskriftet var sammensatt av frivillige medlemmer og var direkte underlagt organisasjonens landsstyre.
Bladets formål var å informere samfunnet om foreningens arbeid. Det var også et forum hvor medlemmene kunne gi uttrykk for sine meninger om homofil frigjøring og den diskrimineringen vi er utsatt for.
Bladets oppgave gikk ut på å ta opp aktuelle temaer og påpeke utslag av diskriminering og undertrykking av homofili der det fandt sted.
En annen oppgave var å avsløre fordomsfulle holdninger og skape en opinion i samfunnet til støtte for homofiles rettsmessige krav.
Innholdet var frisk og kontroversielt.

Ut fra mitt arkiv har jeg hentet frem alt det som er blitt skrevet og offentliggjort i
Fritt Fram gjennom en periode på 9 år.