FF_01_1975 FF_02_1975 FF_03_1975, bladet som ble stoppet FF_03_1975, utgaven ble laget av landsstyret
1975 - utgave 1 til 4